Milyen tevékenység végzéséhez szükséges?

Személyszállító vállalkozások szakmai vezetőinek. (A TOVÁBBKÉPZÉS 10 ÉVENTE KÖTELEZŐ)

A képzés megszervezésének formája:

A tanfolyamot e-learning (online) képzés keretén belül lehet elvégezni, amelyhez akkreditált online tananyagot biztosítunk. A TANANYAGOKHOZ VIZSGAFELKÉSZÍTŐ MODUL IS TARTOZIK.

A képzéshez csak számítógépre, vagy laptopra, esetleg egy nagyobb kijelzős mobileszközre, valamint internet kapcsolatra van szükség.

Az online képzés hatalmas előnye a tantermi képzéssel szemben, hogy egyéni ütemben, személyes szükségleteik és lehetőségeik szerint dönthetik el, hogy honnan, mikor és mennyit tanulnak. A tananyagok és a próbavizsgák tetszőlegesen ismételhetők a rendelkezésre álló időkereten belül.

A képzés célja:

A továbbképzési szaktanfolyam célja, a szabályozásban időközben bekövetkezett változások megismertetése, amelynek eredményeként a szakmai vezető naprakész és megfelelő szakértelemmel rendelkezzen a napi munkájának magasabb szintű, biztonságosabb elvégzése érdekében.  

A képzés feladata, követelményrendszere:

A felkészítés keretében mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátításának lehetőségét biztosítani, melyek a fenti cél eléréséhez szükségesek, ideértve:

 • a közlekedés zavartalanságának elősegítése érdekében a jogszabályok helyes alkalmazásának az elsajátítását,
 • a közúti közlekedésben rejlő veszélyek felismerését és helyes megítélését,
 • a közúti személyszállításban használt főbb szerződéstípusok és az abból származó jogok és kötelezettségek elsajátítását,
 • a szakma gyakorlásához szükséges feltételek, alaki szabályok, általános kötelezettségek elsajátítását,
 • a munkavégzésre irányuló munkaszerződésre vonatkozó szabályok elsajátítását, különös tekintettel a vezetési idő, pihenő idő, munkaidő terén alkalmazandó szabályokra,
 • a vállalkozás üzleti és pénzügyi, valamint adójogra vonatkozó ismeretek elsajátítását,
 • a piacra jutás feltételeit, a közúti személyszállítási szolgáltatások és a logisztika piacának szervezésével kapcsolatos szabályokat,
 • a műszaki előírásokat és az üzemeltetés műszaki szempontjait,
 • a polgári jog, a kereskedelmi jog, a szociális jog, illetve az adójog közúti személyszállítással kapcsolatos ismereteit.

A jelentkezés feltételei:

 • A jelentkezőnek már rendelkeznie kell nemzetközi vagy belföldi autóbuszos személyszállító vállalkozói bizonyítvánnyal (A továbbképzés 10 évente kötelező)
 • személyigazolvány, lakcímkártya

A képzésre való jelentkezés:

A képzésre a jelentkezés és fizetés online módon történik az e-Titán Prémium képzésadminisztrációs rendszerén keresztül.

JELENTKEZEM

A továbbképzés óraszáma 60 óra /hozzáférés: 90 nap

 • Jogi ismeretek
 • Gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek
 • Munkaügyi ismeretek
 • Személyszállítási ismeretek
 • Jármű-műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek
 • A közúti közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi ismeretek
 • Vezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgákra (esettanulmány)

A vizsgára bocsátás feltétele:

A „közúti közlekedési szolgáltatást végző autóbuszos személyszállító-vállalkozás szakmai irányítójának továbbképzése” szaktanfolyam igazolt elvégzése.

Vizsgakövetelmények:

A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló számítógépes feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.

vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.

A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. ű A vizsga időtartama 20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.

A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.

A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.

A vizsga során a vizsgázóknak a feladatokat esszé formájában kell kifejteni a fenti vizsgatárgyakkal kapcsolatos elméleti ismeretanyagból. Ezeket a feladatokat a Vizsgaközpont által kiadott feladatlapokon kell elkészíteni. Az esettanulmány kitöltésére fordítható idő 120 perc. Az elérhető maximális pontszám: 120. A vizsgázó megfelelt, ha az elért pontszám 60 vagy annál több. 

A vizsga akkor tekinthető teljesítettnek, ha a vizsgázó minden vizsgatárgyat sikeresen teljesített (az adott vizsgatárgyra adható pontszám 50%-át elérte) és az összes vizsgatárgyra vonatkozóan elérhető összpontszám (200 pont) 60%-át (120 pont) elérte. 

Megszerezhető minősítés:

Közúti személyszállítási szakmai továbbképzési igazolás

A képzés díja: 109.500,- Ft
A hatósági vizsga teljes díja: 69.100,- Ft

A KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Vizsgáztatási, vizsgálati és egyéb díjairól szóló szabályzatában rögzített vizsgáztatással összefüggő díjak:

 • Számítógépes elméleti vizsga díja: 10 500,- Ft/db
 • Esettanulmány vizsgadíja: 12 000,- Ft/db
 • Szóbeli vizsga díja: 4 000,- Ft/db
 • A külön jogszabályban meghatározott igazolványok, bizonyítványok kiadásának, cseréjének, pótlásának díja: 4.600,- Ft.

Képzés + vizsga díja összesen: 178.600.-Ft

A vizsgákat a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. szervezi országos szinten.

A KIT Autósiskola munkatársai segítenek Önnek, hogy a képzés befejezését követően a KAV Kft. által biztosított helyszínek közül lehetőség szerint az Önhöz legközelebb eső vizsgahelyszínen tudjon vizsgázni. 

Elméleti képzés helyszíne:

E-learning rendszerű képzés esetén, a tanuló által választott tetszőleges helyszínen (interneten)