Milyen tevékenység végzéséhez szükséges?

Árufuvarozó vállalkozások szakmai vezetőinek

A képzés megszervezésének formája:

A tanfolyamot e-learning (online) képzés keretén belül lehet elvégezni, amelyhez akkreditált online tananyagot biztosítunk. A TANANYAGOKHOZ VIZSGAFELKÉSZÍTŐ MODUL IS TARTOZIK.

A képzéshez csak számítógépre, vagy laptopra, esetleg egy nagyobb kijelzős mobileszközre, valamint internet kapcsolatra van szükség.

Az online képzés hatalmas előnye a tantermi képzéssel szemben, hogy egyéni ütemben, személyes szükségleteik és lehetőségeik szerint dönthetik el, hogy honnan, mikor és mennyit tanulnak. A tananyagok és a próbavizsgák tetszőlegesen ismételhetők a rendelkezésre álló időkereten belül.

A képzés célja:

A szakmai vezető olyan tudással és szakértelemmel legyen felvértezve, ami lehetővé teszi a munkája hatékony és biztonságos elvégzését. A szakmai irányítónak megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie a belföldi és nemzetközi szállítási műveletek irányításához is.

A képzés feladata, követelményrendszere:

A felkészítés keretében mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátításának lehetőségét biztosítani, melyek a fenti cél eléréséhez szükségesek, ideértve:

 • a közlekedés zavartalanságának elősegítése érdekében a jogszabályok helyes alkalmazásának az elsajátítását,
 • a közúti közlekedésben rejlő veszélyek felismerését és helyes megítélését,
 • a közúti személyszállításban használt főbb szerződéstípusok és az abból származó jogok és kötelezettségek elsajátítását,
 • a szakma gyakorlásához szükséges feltételek, alaki szabályok, általános kötelezettségek elsajátítását,
 • a munkavégzésre irányuló munkaszerződésre vonatkozó szabályok elsajátítását, különös tekintettel a vezetési idő, pihenő idő, munkaidő terén alkalmazandó szabályokra,
 • a vállalkozás üzleti és pénzügyi, valamint adójogra vonatkozó ismeretek elsajátítását,
 • a piacra jutás feltételeit, a közúti személyszállítási szolgáltatások és a logisztika piacának szervezésével kapcsolatos szabályokat,
 • a műszaki előírásokat és az üzemeltetés műszaki szempontjait,
 • a polgári jog, a kereskedelmi jog, a szociális jog, illetve az adójog közúti személyszállítással kapcsolatos ismereteit.

A jelentkezés feltételei:

 • betöltött 18. életév
 • személyigazolvány, lakcímkártya

A képzésre való jelentkezés:

A képzésre a jelentkezés és fizetés online módon történik az e-Titán Prémium képzésadminisztrációs rendszerén keresztül.

JELENTKEZEM

Az alapképzés óraszáma 90 óra /hozzáférés: 90 nap

 • Jogi ismeretek
 • Gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek
 • Munkaügyi ismeretek
 • Árufuvarozási ismeretek
 • Jármű-műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek
 • Vámismeretek
 • A közúti közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi ismeretek
 • Vezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgákra (esettanulmány)

A vizsgára bocsátás feltétele:

A „közúti közlekedési szolgáltatást végző árufuvarozó-vállalkozás szakmai irányítójának alapképesítése” szaktanfolyam igazolt elvégzése.

Vizsgakövetelmények:

A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló számítógépes feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.

A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.

A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.

A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.

A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.

A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.

A vizsga során a vizsgázóknak a feladatokat esszé formájában kell kifejteni a fenti vizsgatárgyakkal kapcsolatos elméleti ismeretanyagból. Ezeket a feladatokat a Vizsgaközpont által kiadott feladatlapokon kell elkészíteni. Az esettanulmány kitöltésére fordítható idő 120 perc. Az elérhető maximális pontszám: 120. A vizsgázó megfelelt, ha az elért pontszám 60 vagy annál több.

A vizsga teljesítéséhez egy tételt kell a vizsgázónak kiválasztani, amelyen a tantárgy ismeret anyagából két kérdés található. A vizsga időtartama 20 perc, amiből 15 perc a felkészülési idő. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.

A vizsga teljesítéséhez egy tételt kell a vizsgázónak kiválasztani, amelyen a tantárgy ismeret anyagából két kérdés található. A vizsga időtartama 20 perc, amiből 15 perc a felkészülési idő. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.

A vizsga teljesítéséhez egy tételt kell a vizsgázónak kiválasztani, amelyen a tantárgy ismeret anyagából két kérdés található. A vizsga időtartama 20 perc, amiből 15 perc a felkészülési idő. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.

A vizsga teljesítéséhez egy tételt kell a vizsgázónak kiválasztani, amelyen a tantárgy ismeret anyagából két kérdés található. A vizsga időtartama 20 perc, amiből 15 perc a felkészülési idő. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.

A vizsga teljesítéséhez egy tételt kell a vizsgázónak kiválasztani, amelyen a tantárgy ismeret anyagából két kérdés található. A vizsga időtartama 20 perc, amiből 15 perc a felkészülési idő. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.

A vizsga teljesítéséhez egy tételt kell a vizsgázónak kiválasztani, amelyen a tantárgy ismeret anyagából két kérdés található. A vizsga időtartama 20 perc, amiből 15 perc a felkészülési idő. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 10 pontot kell elérni.

A vizsga akkor tekinthető teljesítettnek, ha a vizsgázó minden vizsgatárgyat sikeresen teljesített (az adott vizsgatárgyra adható pontszám 50%-át elérte) és az összes vizsgatárgyra vonatkozóan elérhető összpontszám (360 pont) 60%-át (216 pont) elérte.

A vizsgatárgyi felmentések esetén az adott vizsgatárgyhoz tartozó pontszámot az elérhető összes pontszámból le kell vonni és a %-os teljesítményt ezután kell kiszámítani!

Megszerezhető minősítés:

Közúti árufuvarozási szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány

A képzés díja: 125.500,- Ft
A hatósági vizsga teljes díja: 103.600,- Ft

A KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Vizsgáztatási, vizsgálati és egyéb díjairól szóló szabályzatában rögzített vizsgáztatással összefüggő díjak:

 • Számítógépes elméleti vizsga díja: 10 500,- Ft/db
 • Esettanulmány vizsgadíja: 12 000,- Ft/db
 • Szóbeli vizsga díja: 4 000,- Ft/db
 • A külön jogszabályban meghatározott igazolványok, bizonyítványok kiadásának, cseréjének, pótlásának díja: 4.600,- Ft.

Képzés + vizsga díja összesen: 229.100.-Ft

A vizsgákat a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. szervezi országos szinten.

A KIT Autósiskola munkatársai segítenek Önnek, hogy a képzés befejezését követően a KAV Kft. által biztosított helyszínek közül lehetőség szerint az Önhöz legközelebb eső vizsgahelyszínen tudjon vizsgázni.

A vizsgáról felmentési lehetőségek:

1. melléklet a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez
Részleges felmentést adó képesítések a szakmai irányítói képesítés megszerzéséhez szükséges egyes vizsgatárgyakra vonatkozó vizsgakötelezettség alól

1. Jogi ismeretek:
a) jogász egyetemi szintű szak vagy
b) jogász mesterképzési szak.

2. Gazdasági, pénzügyi vezetői és adózási ismeretek:
a) alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak vagy
b) közgazdasági egyetemi szintű szak vagy
c) általános közgazdasági főiskolai szintű szak vagy
d) közgazdász szakmérnök szakirányú továbbképzési szak,
– gazdasági mérnök,
a) pénzügy és számvitel alapképzési szak vagy
b) pénzügyi egyetemi szintű szak vagy
c) pénzügyi főiskolai szintű szak vagy
d) számviteli főiskolai szintű szak vagy
e) pénzügy mesterképzési szak vagy
f) számvitel mesterképzési szak,
– gazdálkodási mérnök,
– könyvvizsgáló,
– könyvszakértő.

3. Munkaügyi ismeretek:
– egyetemen vagy főiskolán szerzett alábbi végzettségek:
a) munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak vagy
b) társadalombiztosítás főiskolai szintű szak vagy
c) társadalombiztosítási szakirányú továbbképzési szak vagy
d) munkaügyi kapcsolatok főiskolai szintű szak vagy
e) munkaügyi kapcsolatok szakirányú továbbképzési szak vagy
f) egészségbiztosítási főiskolai szintű szak
g) jogi egyetem.
4.  Árufuvarozási ismeretek:
a) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
d) szakirányú közlekedésmérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési szakon szerzett diploma vagy
i)  középfokú szakképesítés:
ia) nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser,
ib) forgalmi tiszti felsőfokú tanfolyami szakképesítés.

5.  Jármű műszaki, üzemeltetési és közlekedés biztonsági ismeretek:
a) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
d) szakirányú közlekedésmérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési szakon szerzett diploma vagy
i) környezetvédelmi mérnök vagy
j) okleveles környezetmérnök vagy
k) környezetmérnök alapképzési szakon vagy
l) környezetmérnök mesterképzési szakon szerzett diploma vagy
m) műszaki tiszti felsőfokú tanfolyami képesítés, illetve
n) közlekedésgépészeti technikus, közúti jármű-gépész,
o) közlekedés-üzemviteli, gépjárműüzemi technikus.

6. Vámismeretek:
– közép- vagy felsőfokú vámügyintézői szakképesítés.
7. Személyszállítási ismeretek:
a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) közlekedésmérnök alapképzési szakon szerzett diploma vagy
d) közlekedésmérnök mesterképzési szakon szerzett diploma vagy
e) középfokú szakképesítés:
ea) nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser,
eb) forgalmi tiszti felsőfokú tanfolyami szakképesítés.

Elméleti képzés helyszíne:

E-learning rendszerű képzés esetén, a tanuló által választott tetszőleges helyszínen (interneten)